Jesteś tutaj: Start / Historia

Historia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
"Mając na uwadze dobro duchowe wiernych na osiedlu Retkinia-Karolew w Łodzi, po wysłuchaniu zdania Kapituły Katedralnej Łódzkiej i zainteresowanych osób, niniejszym dekretem eryguję nową parafię pw. Chrystusa Króla
w wyżej wymienionym Osiedlu".
Tak brzmi pierwsze zdanie dekretu ustanawiającego parafię Chrystusa Króla Wszechświata w Łodzi, podpisanego dnia 15 lutego 1983r. przez ówczesnego ordynariusza diecezji łódzkiej
bp. Józefa Rozwadowskiego.
Po otrzymaniu pozwolenia od Władz Miasta Łodzi 26 maja 1983r. rozpoczęła się budowa "tymczasowego'' ośrodka duszpasterskiego przy ul. Sandomierskiej. W niedzielę 28 VIII 1983r. o godz. 11.00 poświęcony został tenże ośrodek.
Proboszczem nowo erygowanej parafii został ks. Edward Dudziński, dotychczasowy wikariusz parafii N.S.J. na Retkini. Pierwszymi wikariuszami zostali mianowani: ks. Ryszard Olejnik i ks. Andrzej Chycki. Pracę katechetyczną podjęły dwie siostry ze zgromadzenia Narodzenia Najśw. Maryi Panny. Do czasu pierwszego odpustu parafialnego w ostatnią niedzielę roku, zostały wykonane liczne prace związane z kaplicą, zakupiono naczynia liturgiczne i wykonano liczne prace związane z przygotowaniem placu budowy. 27 XI 1983r. odbył się odpust parafialny.
Kolęda w styczniu i lutym 1984r. pozwoliła zacieśnić więzy między kapłanami a wiernymi w nowo powstającej parafii.  Jednym z ważnych etapów prac w tym czasie była likwidacja ogródków działkowych. Na ich miejscu miała powstać trasa (obecnie Al. Wł. Bandurskiego) łącząca Retkinię z Dworcem Kaliskim, a także plac pod budowę kościoła.
W dniach od 20 do 27 lutego 1984r. odbyła się diecezjalna pielgrzymka Roku Świętego do Rzymu. Udział w niej wzięli: ks. proboszcz Edward Dudziński i ks. wikariusz Ryszard Olejnik. Podczas audiencji Ojciec Św. Jan Paweł II poświęcił Kamień Węgielny pod świątynię i przekazał błogosławieństwo dla parafian.
25 marca 1984r., po uroczystości oddania Kościoła i całego świata Matce Najświętszej, która odbyła się dzień wcześniej w Katedrze Łódzkiej, ten sam akt został ponowiony na wszystkich Mszach św. w nowopowstającej parafii.
Od 8 do 11 kwietnia 1984r. trwały pierwsze rekolekcje Wielkopostne przygotowujące nową wspólnotę parafialną do jak najlepszego przeżycia świąt Wielkanocnych. 6 maja 1984r. podczas Mszy św. pierwsza (z czterech) grupa dzieci przystąpiła do I Komunii Św., natomiast 9 maja ks. bp Jan Kulik udzielił grupie młodzieży z klas VIII sakramentu bierzmowania. W Uroczystość Bożego Ciała dnia 21 czerwca o godz. 10.30 wyruszyła procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy. Przez czas wakacji trwały różnorakie prace związane z dalszym uporządkowaniem placu pod budowę świątyni. W październiku rozpoczęły się nabożeństwa różańcowe, a od 8 dnia tego miesiąca przygotowania materiałów i terenu do ogrodzenia placu parafialnego. 25 października o godz. 13.00, parafianie wraz duszpasterzami parafii, przeżywali Uroczystość odpustową - Chrystusa Króla. Sprawowanej wówczas Mszy św. przewodniczył Pasterz Diecezji J. E. ks. bp Józef Rozwadowski. On to ze względu na organizowanie się parafii i budowę kościoła, mianował 17 lutego 1985r. ks. Bogumiła Belinkę trzecim wikariuszem. Od 27 XI 1984r. do czasu swoich święceń kapłańskich, jako diakon pomagał również w pracy duszpasterskiej Andrzej Kociołek. 13 lutego 1985r. odprawił, w tymczasowej kaplicy, Mszę św. Prymicyjną udzielając przy tym prymicyjnego błogosławieństwa.
14 września 1985r. o godz. 9.00 ówczesny pasterz diecezji przewodniczył Mszy św. w intencji parafin, a następnie poświęcił plac pod budowę domu parafialnego. Jesień roku 1985r. była czasem budowy domu parafialnego oraz licznych inicjatyw duszpasterskich - między innymi zorganizowania Dni Kultury Chrześcijańskiej (od 13 X do 20 X). Poświęcono 8 XII Chorągiew procesyjną, ufundowaną przez czcicieli Matki Bożej. Natomiast 29 XII wystawiono po raz pierwszy „Jasełka parafialne”.
W sobotę 22 lutego 1986r. o godz. 15.00 nastąpił ingres Ordynariusza Bpa dra Władysława Ziółka do katedry łódzkiej. W uroczystości tej brała udział liczna grupa parafian Chrystusa Króla. Rok 1986 był czasem przygotowań do II Ogólnopolskiego Kongresu Eucharystycznego, również do spotkania z Ojcem św. Janem Pawłem II. 19 X 1986r. podczas Mszy św. o godz. 13.00 uroczyście rozpoczęto spotkania w duszpasterstwie akademickim. A w czasie odpustu 23 XI 1986r. poświęcony został sztandar parafii. 5 kwietnia 1987r. została przeprowadzona zbiórka ofiar na pomoc dla parafii w Szczawinie, gdzie spłonął kościół. Pod koniec kwietnia 1987r. rozprowadzane były przed kaplicą emblematy dekoracyjne związane z Ogólnopolskim II Kongresem Eucharystycznym i pobytem Jana Pawła II. Zbierane były także ofiary na dzieło kongresowe, jakiego podjęli się parafianie. Osobiste postanowienia kongresowe spisywane były w specjalnej księdze. Wielu mężczyzn włączyło się również do pomocy w przygotowaniach placu na lotnisku Lublinek. 7 czerwca 1987r. rozpoczął się wyczekiwany Kongres. W czasie jego trwania, w kaplicy we: wtorek, środę, czwartek i piątek trwało całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu. Pielgrzymka parafialna na Lublinek, aby przeżyć spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, wyruszyła po Mszy św. odprawionej w piątek o 24.00. Kongres zakończył się 14 czerwca 1987r. Przez czas miesięcy letnich i jesienią trwały działania związane z realizacją „dzieła kongresowego”, jakiego podjęła się parafia.
4 listopada Mszą św. o godz. 18.00 rozpoczęło się nawiedzenie rodzin przez kopię Jasnogórskiego Obrazu.
4 kwietnia 1988r., w Poniedziałek Wielkanocny, został poświęcony dom parafialny. Natomiast 11 kwietnia rozpoczęto grodzić teren na działkach i przygotowywać go pod budowę kościoła. 2 maja przystąpiono do prac związanych z budową domu parafialnego, a od 16 maja rozpoczęto budowę kościoła. W Uroczystość Bożego Ciała (3 czerwca) został zapoczątkowany II Diecezjalny Kongres Eucharystyczny. 28 sierpnia minęło pięć lat od erygowania parafii. Z tej racji Mszy św. o godz. 12.00 przewodniczył Bp Józef Rozwadowski, Ordynariusz Łódzki. Przez całą jesień trwały prace przy zbrojeniu i zalewaniu betonem ław fundamentów kościoła. 10 września 1989r. o godz. 17.30 przybył do parafii Ks. Bp Ordynariusz dr Władysław Ziółek, aby celebrować uroczystą Mszę św. i dokonać poświecenia rozpoczętej budowy Kościoła. Pierwszej wizytacji parafii, która odbywa się co 5 lat, dokonał Bp Bohdan Bejze w dniach od 28 do 29 października. Po zimowej przerwie od 26 marca 1990r. rozpoczęły się prace przy budowie kościoła: zalano część fundamentów i rozpoczęto prace przy betonowaniu słupów pod wieżę. 19 maja wspólnota parafialna przeżyła wielki dzień w swojej niezbyt długiej historii. W tym dniu, bowiem przybył Ks. Bp Bohdan Bejze, aby udzielić święceń diakonatu pięciu alumnom WSD w Łodzi – w tym dwóm alumnom z naszej parafii. Uroczystość ta odbyła się o godz. 11.00. 25 maja 1990r. o godz. 10.00 odbyły się w bazylice katedralnej święcenia kapłańskie. Po święceniach dla neoprezbiterów następuje czas uroczystości prymicyjnych. W naszej wspólnocie parafialnej Mszę św. prymicyjną oprawił ks. Robert Jantczak w sobotę 25 maja o godz. 15.30, natomiast 26 maja o godz. 13.30 ks. Maciej Łazarek.
22 listopada 1992r. w Uroczystość Odpustową został zorganizowany „dzień otwarty na budowie”, każdy mógł wejść na teren budowy kościoła i zobaczyć stan zaawansowania prac: wybudowano ściany do wysokości wieńca stropowego i chór.
15 lutego 1993r. parafia obchodziła X rocznicę erygowania, natomiast 19 września 1993r. przybył do parafii Arcybiskup Władysław Ziółek, aby dokonać, z racji rocznicy, konsekracji ufundowanych trzech dzwonów. Główne uroczystości odbyły się podczas Mszy św. o godz. 12.00. Wielu parafian biorących w nich udział, mogło wpisać się do złotej księgi fundatorów. Dzwony otrzymały nazwy: Jan, Piotr i Paweł. Diakon Paweł Maciaszek, pochodzący z parafii, dnia 22 maja 1994r przyjął w katedrze częstochowskiej święcenia kapłańskie. W niedzielę 29 maja o godz. 13.30 odprawił Mszę św. prymicyjną, połączoną z udzieleniem specjalnego błogosławieństwa.
Na jesieni 1995r. zakończono kolejny etap budowy, jakim było wykonanie belki zwieńczającej prezbiterium. W tym czasie Pani Anna Tetera, która od roku prowadziła scholę dziecięcą, zaproponowała chętnym wstąpienie do parafialnego chóru. 27 listopada 1995r. przybył do parafii, mozaikowy obraz Matki Bożej Watykańskiej. Uroczystą wieczorną Mszę św. sprawował w tym dniu Biskup Bohdan Bejze. W roku 1996 zostały wykonane liczne prace budowlane. Zwieńczeniem ich (dokładnie 12 października) było wykonanie betonowania stropu kościoła.
W dniach od 31 maja do 10 czerwca 1997r. w Polsce przebywał Jan Paweł II. Podczas pielgrzymki Ojciec Święty odwiedził między innymi Kalisz i Kraków, dokąd udali się pielgrzymi parafii Chrystusa Króla. W październiku natomiast zostały zakończone prace związane z wylaniem betonu na drugą część stropu. Zużyto 300m3 masy betonowej. Parafianie materialnie, bardzo ofiarnie wspierali budowę nowej parafii. Swe „wielkie serce” okazali również wobec wielu naszych rodaków, których w latach 1997 i 1998 nawiedziły katastrofalne powodzie. Rok 1999 był niezwykle bogaty pod względem prac budowlanych (założone zostały okna, wykonane zostały drzwi wejściowe, wykonana została instalacja elektryczna, a także wykonano tynki wewnętrzne) i równocześnie duszpasterskich. Był to czas przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa. W czerwcu tego roku przybył do naszej ojczyzny Jan Paweł II. Na spotkanie z Ojcem św. parafianie pielgrzymowali do Łowicza, Bydgoszczy, Sandomierza, Krakowa i Starego Sącza.
Rok 2000 był czasem Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa.
20 czerwca 2000r. odbył się na stadionie RTS Widzew finał rozgrywek Archidiecezjalnej Ligi Piłkarskiej, w którym uczestniczyła parafialna drużyna. Grupa naszych parafian z ks. Kazimierzem Woźniakiem wyjechała na spotkanie z Ojcem św. Janem Pawłem II na narodową pielgrzymkę do Rzymu. Natomiast młodzież, której opiekunem był ks. Jacek Grzesiak, wyjechała na XV Światowe Dni Młodzieży.
W historii parafii wielkim dniem był pierwszy października 2000r., kiedy to Arcybiskup dr Władysław Ziółek dokonał poświęcenia nowej świątyni pod wezwaniem Chrystusa Króla.
Za wspaniały dorobek materialny, a nade wszystko za duchowe owoce pracy kapłańskiej dziękowała wspólnota parafialna wraz ze swymi duszpasterzami w niedzielę 3 lutego 2008r. podczas Mszy św. sprawowanej z racji 25. rocznicy istnienia parafii. W jubileuszowej Liturgii, której przewodniczył abp Władysław Ziółek, uczestniczyło kilkunastu kapłanów, a wśród nich księża obecnie posługujący w parafii Chrystusa Króla, a także ci, którzy niegdyś tu pracowali.
7 VI 2009r. był uroczystym dniem konsekracji naszego kościoła.
Liturgia pod przewodnictwem Ks. Abp. dr Władysława Ziółka, Metropolity Łódzkiego rozpoczęła się o godz. 13.00.
Poczty sztandarowe z parafii archidiecezji łódzkiej ustawiły się wzdłuż bocznych ścian kościoła, wypełnionego liczną rzeszą wiernych.
Przez namaszczenie krzyżmem ołtarz staje się symbolem Chrystusa, który przed wszystkimi został "Namaszczony" i tak jest nazwany. Ojciec przecież namaścił Go Duchem Świętym i ustanowił Najwyższym Kapłanem, aby na ołtarzu swego Ciała złożył w ofierze swoje życie za zbawienie wszystkich. Namaszczenie kościoła oznacza poświęcenie go dla kultu chrześcijańskiego całkowicie i na zawsze. Kościół jest obrazem świętego miasta Jeruzalem.
Kadzidło spala się na ołtarzu, aby ukazać, że Ofiara Chrystusa, która w tym misterium wciąż jest obecna, wznosi się do Boga jako słodka woń. Ma to również wyrazić myśl, że modlitwy wiernych, pełne błagań i wdzięczności, docierają do tronu Boga.
Okadzenie wnętrza kościoła wskazuje, że stał się on domem modlitwy.
Nakrycie ołtarza wskazuje, że ołtarz chrześcijański jest miejscem Ofiary eucharystycznej oraz stołem Pańskim. Dokoła niego stoją kapłani i wierni i przez tę samą czynność, choć spełniają różne funkcje, sprawują pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz spożywają wieczerzę Pańską. Dlatego ołtarz jako stół Uczty ofiarnej odpowiednio się przygotowuje i uroczyście przyozdabia. Oznacza to wyraźnie, że ołtarz jest stołem Pana, do którego wszyscy wierni przychodzą z radością, by posilić się Bożym pokarmem, czyli Ciałem i Krwią ofiarowanego Chrystusa.
Oświetlenie ołtarza, po którym następuje oświetlenie kościoła, przypomina, że Chrystus jest "Światłem na oświecenie pogan", którego blaskiem jaśnieje Kościół, a dzięki niemu także cała rodzina ludzka.
W Archidiecezji Łódzkiej pod hasłem: "Zawsze z Twoim Synem", w dniach od 12 września 2009r. do 11 września 2010r. trwało  Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Obraz przebywał w naszej parafii 5 i 6 czerwca 2010r. Dni te były niezwykle owocne w przeżycia duchowe i liturgiczne dla całej wspólnoty parafialnej. Zostały głęboko zapisane w sercach ich uczestników.
Dnia 11 lipca 2012 roku papież Benedykt XVI mianował bp. Marka Jędraszewskiego arcybiskupem metropolitą łódzkim.
Ingres do archikatedry łódzkiej odbył 8 września 2012 r. Dewizą biskupią Pasterza Kościoła Łódzkiego są słowa Scire Christum (Znać Chrystusa).
10 lutego 2013r. parafia przeżywała 30. rocznicę swego istnienia. W ten uroczysty dzień arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzki przewodniczył Mszy św. W homilii Pasterz Kościoła Łódzkiego podkreślił znaczenie i wagę istnienia wspólnoty parafialnej w tej części naszego miasta, a także nawiązał do trwającego Roku Wiary i związanych z nim wezwań duszpasterskich.