Żywa Róża

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W naszej parafii aktywnie działają wspólnoty Żywego Różańca. Zachęcamy do tej formy pobożności!

Matka Boża dała ludziom różaniec jako lekarstwo na choroby duszy, smutki i rozterki. Święty Jan Paweł II powiedział: Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem (…); w te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości.

Żywy Różaniec – międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot ma charakter modlitewny, a jego celem jest między innymi wspomaganie misji. Jest to wspólnota religijna osób świeckich, które rozważają tajemnice różańcowe. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej Różą. Zadaniem każdej róży jest codzienne odmawianie jednej dziesiątki różańca w intencjach podanych na dany miesiąc.

Na czym polega działalność osób należących do Róż Różańcowych?

Członkowie Róż starają się żyć według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Na początku modlitwy różańcowej prosimy o umocnienie wiary nadziei i miłości. Dzieje się tak dlatego, że będąc w apostolstwie różańcowym ciągle uczymy się wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi.

Żywy Różaniec składa się z Żywych Róż. Każda Róża liczy dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

Niektórzy ludzie obawiają się włączenia w modlitwę różańcową, gdyż tłumaczą się brakiem organizacji, albo zapomnieniem przez co mogą mieć grzech spowodowany zaniedbaniem tej modlitwy. Tymczasem zaniedbanie nie pociąga za sobą zaciągnięcia grzechu. Po prostu z powodu nieodmówienia dziesiątka przez któregoś z członków Róży cała grupa wyprosi mniej łask. Zatem impulsem do modlitwy powinna być chęć omodlenia intencji, którą dana Róża przedstawia Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej.

Obowiązki w Żywym Różańcu

Zasadniczym obowiązkiem jest odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych. Częste przystępowanie do Sakramentów świętych. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy.

Uwaga

Święta Penitencjaria udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
Ofiarowania Pańskiego (2 II),
Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
w święto Królowej Różańca świętego (8 X)
oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Duchową opiekę nad Żywym Różańcem sprawuje ks. Wiesław Ciemięga.