Stowarzyszenie "Odrodzenie"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

JEŚLI CHCESZ POGŁĘBIĆ SWOJĄ WIARĘ, BYĆ DOJRZAŁYM CHRZEŚCIJANINEM, DZIAŁAĆ SPOŁECZNIE I KULTURALNIE, ZGODNIE Z NAUKĄ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, DĄŻYĆ DO DUCHOWEGO ODRODZENIA NARODU POPRZEZ WŁASNY EWANGELICZNY WZROST, TRAFNIE ODCZYTYWAĆ ZNAKI CZASU,

PRZYJDŹ NA NASZE SPOTKANIE  W OSTATNIĄ SOBOTĘ KAŻDEGO MIESIĄCA.

GODZ. 10.00 MSZA ŚW. potem spotkanie przy herbacie w sali konferencyjnej.

Przy naszej parafii reaktywowana została działalność Łódzkiego Koła im. o. Tomasza Rostworowskiego Stowarzyszenia Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „ Odrodzenie” założonego przez bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Koło, dzięki przychylności ks. Proboszcza,  znalazło swoje miejsce w tej parafii, a otrzymawszy błogosławieństwo Arcybiskupa chce służyć Bogu i Ojczyźnie.

Współczesny Ruch Kultury Chrześcijańskiej „ODRODZENIE” jest spadkobiercą idei działającego od 1919 r w okresie międzywojennym Stowarzyszenia Katolickiego Młodzieży Akademickiej” Odrodzenie”.

Wojna i czasy powojenne nie sprzyjały rozwojowi ruchów katolickich. Odnowicielem i opiekunem „Odrodzenia” był Prymas Kardynał Stefan Wyszyński, powołując w 1957 r. na Jasnej Górze Dni Modlitw, które trwają do dziś. Spotykamy się u stóp Pani Jasnogórskiej każdego roku w drugi weekend września. W 2023 roku Dni Modlitw zorganizowaliśmy po raz 67.

Patronem całego, ogólnopolskiego „Odrodzenia” jest św. Paweł, dlatego co roku obchodzimy w czerwcu Dzień św. Pawła tzw. Pawełki.

Patronem Koła Łódzkiego jest o. Tomasz Rostworowski – jezuita, ceniony kaznodzieja, spowiednik, kapelan Kwatery Głównej AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, harcerz, pierwszy po wojnie duszpasterz akademicki w Łodzi, stalinowski więzień Koszykowej, Mokotowa i Wronek.

Opiekunem duchowym naszego Koła jest ks. prof. Waldemar Gliński.

Serdecznie zapraszamy!