Koło Caritas - Wolontariat

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gorąco zachęcamy do podjęcia posługi w formie wolontariatu. Jest mnóstwo możliwości, w jaki możemy służyć Chrystusowi w drugim człowieku.

Dokładnych informacji udzieli pani Danuta Sażyn, pracująca także w naszej kancelarii. Opiekunem duchowym Koła Caritas jest ks. proboszcz Marcin Grzelak.

Dyżury Parafialnego Zespołu Caritas - w kancelarii parafialnej od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 12:00. Do kontaktu wtedy zapraszamy zarówno osoby potrzebujące pomocy, jak i wolontariuszy chętnych do jej udzielania.

ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH - INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁANIA PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS
za okres od 1.11.2021 - 12.11.2022

  1. Zespół został powołany przez dyrektora Caritas Archidiecezji Łódzkiej we wrześniu 2019 r. W jego skład wchodzi 9 członków i 4 wolontariuszy wspomagających. Celem działalności Zespołu jest niesienie pomocy potrzebującym, co wpisuje się w charytatywną misję Kościoła. Stałą i regularną pomocą objętych jest obecnie 46 osób. Udzielane jest również jednorazowe wsparcie osobom zgłaszającym się w sytuacji kryzysowej.
  2. Działania Zespołu w wyżej wymienionym okresie przedstawiają się następująco:

1.Włączenie się w formy pomocy we współpracy Caritas Archidiecezji Łódzkiej:

- „Spiżarnia Caritas” – w ramach tej akcji w porozumieniu z Hipermarketem Carrefour przy ul. Bandurskiego raz w miesiącu nieodpłatnie odbierane są z marketu produkty spożywcze przekazywane następnie podopiecznym. W okresie sprawozdawczym otrzymano produkty o łącznej wartości 8180,16 zł. Z pomocy w formie paczek korzysta miesięcznie 7-10 rodzin.

- „Na codzienne zakupy” – działanie realizowane przez Caritas we współpracy z siecią marketów „Biedronka”. Podopieczni otrzymują karty do tych marketów o łącznej wartości 1600,00 zł każda. Z tej pomocy korzysta 18 osób.

- „Karty apteczne” – program realizowany wspólnie z siecią aptek DOZ, współfinansowany przez Caritas i Fundację DOZ, w jego ramach osoby potrzebujące otrzymują przedpłacone karty o wartości 50,00 lub 100,00 zł. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 17 osób. Parafia otrzymała karty o łącznej wartości 3000,00 zł.

- „Tak, pomagam” to hasło, za którym kryją się zbiórki żywności prowadzone w marketach przez Świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. W naszej parafii zbiórki te odbywają się w Hipermarkecie Carrefour, a pozyskane produkty dołączane są do przygotowywanych paczek dla podopiecznych.

  1. Działania własne Zespołu:

- Refundacja kosztów leków – po przedstawieniu opłaconej faktury osoby w trudnej sytuacji mogą otrzymać jednorazowo zwrot kosztów do kwoty 100,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 11 Osób, a jej wartość łączna to 1350,00 zł. Fundusze pochodzą z Jałmużny wielkopostnej.

-Paczki świąteczne dla podopiecznych – niezależnie od Spiżarni Caritas Zespół przygotowuje paczki na Święta Bożego Narodzenia i Święta Wielkanocne. Przekazywane produkty pochodzą głównie ze zbiórek od parafian. Za ofiarność składamy serdeczne podziękowania. Z tej formy pomocy skorzystało łącznie 56 osób.

-Spotkania dla podopiecznych i sympatyków Zespołu – zorganizowane zostały spotkania z okazji 3 Maja i Święta Niepodległości oraz projekcja filmu „Nędzarz i madame”. Spotkania cieszą się pozytywnymi opiniami uczestników, którzy chętnie biorą w nich udział.

- „Podaruj obiad” – program pomyślany jako pomoc dla osób, którym ze względu na sytuację życiową trudno samodzielnie przygotować posiłki.  Obiady opłacane są z funduszy pochodzących ze zbiórek w parafii. Do czerwca 2022 podopieczni korzystali z posiłków w Barze Osiedlowym przy ul. Bratysławskiej, od sierpnia nawiązana została współpraca z restauracją Bistro Bociany przy ul. Rajdowej. Obie placówki wykazały wielką życzliwość, obniżając koszt posiłku dla naszych podopiecznych. Z obiadów korzystało średnio 8-10 osób w miesiącu. Łączny koszt to 8380,00 zł. Fundusze pozyskane ze zbiórek wyniosły: zbiórki do skarbon 6140,00 zł, dary od darczyńców indywidualnych 3000,00 zł.

- Zbiórka nakrętek - odbywa się regularnie, jej celem jest pomoc wybranej osobie niepełnosprawnej.

- W ramach grudniowej akcji Drzewko serc pozyskano 90 paczek dla dzieci z Domu Samotnej Matki i Domu dla Matek Nieletnich.

- Zgodnie z możliwościami udzielana jest jednorazowa pomoc wszystkim zgłaszającym się osobom pozostającym w trudnej lub kryzysowej sytuacji życiowej.

  1. Pomoc dla uchodźców z Ukrainy:
    - działania w okresie od 24 lutego do wakacji zostały już wcześniej przedstawione

- od sierpnia do chwili obecnej z pomocy korzysta przeciętnie 4 –5 rodzin w miesiącu, udzielane jest wsparcie w postaci produktów żywnościowych, chemicznych oraz artykułów dla dzieci. Wykorzystywane fundusze pochodzą ze zbiórki do skarbon, w której uzyskano 1730,00 zł.

Bez pomocy parafian działalność Parafialnego Zespołu Caritas nie byłaby możliwa. Za wszelkie wsparcie materialne, finansowe, a także modlitewne składamy serdecznie podziękowania! Bóg zapłać za Waszą dobroć!